Aktiva barn bättre i skolan

Fysisk aktivitet är viktigt för oss vuxna, det vet vi redan. Men det är minst lika viktigt för yngre barn. Faktum är att motion och fysisk lek kan göra att barnen får bättre studieresultat, sover bättre och blir mindre stressade.

1466593-ung-pojke-spelar-tennis

En studie som Sahlgrenska akademin i Göteborg gjort visar att elever som får två extra lektioner med lek och rörelse i veckan lyckas bättre i skolarbetet, rapporterar Sydsvenskan. I studien ingick 408 femteklassare och dessa fick gympa två gånger extra i veckan. För att sedan mäta effekten av det jämfördes hur dessa femteklassare klarade de nationella lärandemålen i kärnämnena fyra år före förändringen och fem år efter den. Resultaten visade att en större del av de rörliga femteklassarna klarade målen jämfört med kontrollgrupper på andra skolor. Utökad idrottsundervisning från lågstadiet kan alltså ge bättre slutbetyg i årskurs 9.

Bättre sömn och mindre stress

Det finns flera sådana här studier som visar att människor får en förbättrad kognitiv förmåga av att röra på sig. Ökad fysisk aktivitet och lek kan även leda till att barnen får en bättre sömn och minskad stress.(Källa) Det gäller dock att barnen tycker den fysiska aktiviteten är kul och därför kan den bestå av något som faktiskt är lek och som inte uppfattas som ansträngande och jobbigt. Ett exempel på en aktivitet som barnet kan göra är att åka sparkcykel. På http://www.storochliten.se/produkter/sport-fritid/sparkcyklar-akfordon/sparkcyklar hittar man olika typer av sparkcyklar. De kan även till exempel hoppa hopprep, cykla, leka någon rolig lek med kompisarna eller leka i närmsta lekplats.

Hitta fysisk fritidsaktivitet

När det kommer till sport och mer uppstyrda fritidsaktiviteter kan man hitta en aktivitet genom att titta på vad barnets kompisar gör och sedan testa att låta barnen vara med.

”Om alla spelar fotboll är fotboll en bra start (…) det sociala samspelet, mellan barnen och mellan barnen och ledarna är oerhört viktigt. Idrott och träning ska vara kul.” Läs mer.