Andlighet och sierskor

Andlighet är för många en stor tröst och behovet av att reda ut frågor och söka svar i både religion och samtal finns hos de flesta, inte minst hos många äldre.

 

Att tro på det andliga är en stor resurs för många. Det ger tröst och ibland även vägledning. Du som känner att du behöver prata med, om dina vägval, din framtid eller för att försöka få kontakt med en avliden närstående är rådet att titta in en spådam som finns att hitta på Sierska.se.

 

En ”Hollywood-fru” som menar att även hon är andlig är ingen annan än 28-åriga Jennifer Åkerman. Hon har bland annat jobbat som modell och är ihop med skådespelaren Tom Payne från Walking Dead. I en artikel i Expressen går det att läsa om hur hon ofta, efter att ha tänkt på en person, springer in i denna person bara några sekunder senare. Hennes pojkvän tror att hon har ett sjätte sinne. Mer om detta kan du läsa om här.

Andlig omvårdnad av äldre saknas

 

Att vara andlig kan innebära att man tror på ett liv efter detta, eller en andevärld. För vissa kopplas det ihop med en stark gudstro, för andra gör det inte det. I en forskningsartikel på Forskning.se går det att läsa om hur just gudstro kan vara en resurs i åldrandet. För många som är väldigt gamla kan en upplevelse av samhörighet med och tillit till gud vara ett stöd i åldrandet, med alla dess utmaningar och svåra känslor. När du är så gammal som 85 år och äldre har du en ökad risk för sårbarhet och du kan behöva tröst för att hantera denna fas i ditt liv, det som är livets sista år. Forskaren bakom studien kring äldre och gudstro som tröst menar att många äldre behöver en slags andlig omvårdnad. Där den äldre personens önskemål om stöd och samtal om livets stora frågor ska uppfyllas. Detta är dock något som saknas, kanske främst på många äldreboenden.

 

För dig som är riktigt intresserad av skyddsänglar och medium är tipset att titta på programmet Räddad av änglar som går att se på TV4 Play bland annat.